Lista aktualności Lista aktualności

Powrót

Narada ze strażą pożarną

Narada ze strażą pożarną

W Gospodarstwie Szkółkarskim Racot 26 czerwca 2015 roku odbyły się wspólne ćwiczenia z KP PSP w Kościanie pod kryptonimem "Las 2015". Według St. bryg. Andrzeja Zieglera "wypracowane wspólne wnioski po ich wdrożeniu przyczynią się do jeszcze lepszego współdziałania na poziomie prowadzonych działań ratowniczych".

Tekst A. Zboralski