Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa w Nadleśnictwie Kościan

Strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową

Na terenie Nadleśnictwa Kościan ustalono strefy ochrony dla następujących gatunków ptaków:

Bocian czarny (Ciconia nigra)
Kania ruda (Milvus milvus)
Bielik (Haliaeetus albicilla)


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zmiana na stanowisku Nadleśniczego

Zmiana na stanowisku Nadleśniczego

W Pałacu w Racocie 6 października 2017 r. odbyła się uroczystość na okoliczność zmiany na stanowisku Nadleśniczego Nadleśnictwa Kościan.

Za wieloletnią służbę na rzecz Lasów Państwowych Nadleśniczemu Władysławowi Praissowi podziękował Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Tomasz Markiewicz, a obowiązki nadleśniczego powierzył Maciejowi Cudakowi, dotychczasowemu Zastępcy Nadleśniczego Nadleśnictwa Grodzisk. W przekazaniu uczestniczyła cała załoga nadleśnictwa, wraz z emerytami, przedstawiciele władz samorządowych oraz zakładów i firm współpracujących z Nadleśnictwem.

 

Fot Wojciech Błoch