Wnioski i skargi Wnioski i skargi

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:
Nadleśniczy Nadleśnictwa Kościan we wszystkie poniedziałki, w godzinach od 13.00 do 17.00., 
w przypadku nieobecności - Zastępca Nadleśniczego.

Skargi i wnioski wpływające do Nadleśnictwa Kościan ewidencjonuje się w rejestrze skarg i wniosków, prowadzonych przez Specjalistę ds. administracyjnych i pracowniczych.